Svenska ingredienser och svenska leverantörer.
Det är vårt recept.